Fler företag borde använda sig av CRM

För de flesta företag som säljer till andra företag är det en ständig kamp att hantera kunderna på det sätt som man önskar. Ofta finns viljan, men strukturen och organisationen saknas. De flesta tilltänkta kampanjer och uppföljningar stannar på idéstadiet …
mts_newsonline