Vikten av en bra Windows-support

Windows är ett mycket bra operativsystem som gör det möjligt för både företag och privatpersoner att använda sin dator på ett effektivt och säkert sätt. Dagens Windows-versioner är betydligt säkrare och enklare att hantera jämfört med till exempel Windows 95, Windows XP eller någon av de tidigare versionerna. Numera är det ytterst sällan som en dator med Windows kraschar. Dessutom är det ständiga virushotet, som tidigare var ett stort problem, nästan helt borta. Windows har helt enkelt blivit ett moget och tillförlitligt operativsystem.

Även ett bra system behöver support

Att Windows numera är ett driftsäkert operativsystem innebär inte att det är problemfritt. Som användare av Windows stöter man med jämna mellanrum på olika problem av mindre karaktär. Detta gäller oavsett vilket operativsystem man använder sig av. Även Mac- och Linux-användare tvingas att från tid till annan konfronteras med olika problem vilka har sin grund i operativsystemet.

Det är därför viktigt att man har tillgång till en bra support. Tillgången till en bra support är särskilt betydelsefull för företag. Den som driver en webbyrå i Stockholm, och använder sig av Windows, måste ha tillgång till en Windows-support som är såväl kompetent som snabb. Har de anställda problem med sina datorer är det viktigt att de snabbt kan få hjälp. Varje minut som de anställda inte kan arbeta på grund av datorproblem är en förlustaffär för företaget.

Exempel på problem som kan uppstå med Windows

De flesta problem som uppstår i Windows är av enklare karaktär. Men de behöver åtgärdas för att inte förvärras. Exempel på mindre problem som ofta uppstår är brist på lagringsminne, program som försvinner från startmenyn eller program som inte längre startar. Detta är problem som oftast går att lösa snabbt och enkelt via telefonsupport, även om supporten ibland måste koppla upp sig mot problemdatorn för att få rätsida på felet.

Det kanske viktigaste arbetet för Windowssupporten är emellertid inte att lösa befintliga problem utan förebygga större framtida problem. Detta görs genom att tidigt avhjälpa enklare problem, men framförallt genom att hjälpa kunderna att skapa bra rutiner för underhåll av Windows. Genom att användarna löpande vidtar olika underhållsåtgärder kan man avsevärt minska antalet bekymmer med Windows.

Related Posts

_

mts_newsonline