Säkerhetslösningar för datorer


Intrång på datorer blir tyvärr allt vanligare, samtidigt som angriparnas metoder blir allt mer avancerade med tekniker som till exempel virus och trojaner. Vad angripare, även kallat för hackers, gör är kortfattat att de går igenom alla dina portar mellan datorn och internet, för att se om någon av dem är tillgänglig för angrepp. Om det visar sig att någon av portarna är det kan de ta sig in datorns system och få tillgång till den information som finns där.

Windows säkerhetsfunktioner

Cyber security concept on virtual screen with a consultant doing presentation in the backgroundFör att förhindra intrång är det viktigt att alltid skydda sin dator, till exempel genom brandväggar. Windows har idag många olika säkerhetsfunktioner, som förutom brandvägg är ett åtgärdscenter, som håller koll på att brandväggen alltid är aktiverad och att datorn har ett uppdaterat virusskydd. Åtgärdscentret ser även till att användaren får information om något händer rörande datorns säkerhet. Allt detta ger din dator en grundläggande säkerhet, men man bör alltid vara på sin vakt för intrång ändå. Har du känslig information på datorn kan du också välja att göra olika sorters kontroller för att se om din dator är skyddad mot intrång.

Penetrationstest – en form av säkerhetskontroll

 

Visste du att attacker mot en dator kan hålla på under en längre tid, utan att du märker av det? En sådan attack är svår att upptäcka, och när den väl upptäcks är det ofta för sent. Det bästa sättet att undvika smygattacker är att alltid säkerställa att din dator inte är öppen för intrång. En sorts säkerhetskontroll för detta är ett penetrationstest. Det innebär att man utsätter datorn för en liknande attack som hackers gör, i syfte med att leta efter ett datorsystems svagheter och sårbarheter, som angripare av datorn skulle kunna utnyttja. Idag kan penetrationstester utföras på olika sätt, till exempel ur interna eller externa perspektiv, men också mot all hårdvara, det vill säga även mobiltelefoner och kassaapparater med mera. När testet är utfört får du en rapport av resultatet, tillsammans med råd om åtgärder baserat på testets resultat. På det här sättet får du snabbt svar på vad du kan göra för att din dator ska bli ännu säkrare.

Related Posts

_

mts_newsonline