Guide: Ren installation av Windows 7 (starta datorn från DVD-skivan)

Gör en anpassad (ren) installation av Windows 7 genom att ”boota” datorn från DVD-installationsskivan.

Nedan följer en steg-för-steg-guide med förklarande bilder som visar hur du installerar Windows 7 genom att starta (”boota”) datorn från installationsskivan.

En anpassad installation av Windows 7 kan vara aktuellt om du exempelvis köpt Windows 7 separat i butik för att uppgradera din nuvarande dator eller om du har problem med din nuvarande Windows-installation och vill prova att lösa problemet genom att göra en ominstallation.

Observera att den här guiden endast beskriver hur du gör en ren installation med en återförsäljarversion av Windows 7, alltså en Windows 7-skiva som du köpt separat i kartong från en butik. Om Windows 7 istället var förinstallerat på din dator när du köpte datorn så rekommenderas du att följa datortillverkarens rekommendationer för återställning av datorn till ursprungsskicket.

Observera även att när du gör en anpassad (ren) installation av Windows så försvinner alla filer, program och inställningar du har på datorn. För att du inte ska förlora viktiga data måste du skapa en säkerhetskopia och förbereda ominstallationen av Windows noggrant.

Steg 1: Tryck på rätt tangent för att visa datorns ”boot menu”

När du vill göra en ren installation av Windows 7 måste du starta upp (”boota”) datorn från Windows-installationsskivan istället för datorns hårddisk. Så här gör du för att starta upp datorn från Windows-installationsskivan:

Sätt in installationsskivan för Windows 7 i DVD-enheten och starta om datorn. Under de första sekunderna då datorn startas upp –när datortillverkarens ”splash screen” visas – trycker du på tangenten som visar datorns uppstartsmeny (”boot menu”).

Observera att den tangent som du måste trycka på för att få upp datorns uppstartsmeny skiljer sig åt mellan olika datortillverkare, datormodeller och BIOS-modeller. Ofta står det angivit längt upp eller längst ned på datorns startskärm under de första sekunderna när datorn startas. Du kan även ta reda på detta genom att läsa datormanualen eller genom att söka på Internet efter ”boot menu key” + namnet på datormodellen och datortillverkaren.

Observera även att du måste trycka ned boot menu-tangenten exakt under de sekunder då det är möjligt att välja detta, annars börjar datorn starta upp Windows från hårddisken som vanligt.

 

Steg 2: Välj DVD-enheten i datorns boot-meny

När datorns startmeny visas på skärmen använder du piltangenterna för att markera datorns DVD-enhet i listan. Tryck sedan på Retur för att starta datorn från installationsskivan för Windows 7.

  

Steg 3: Tryck på valfri tangent för att starta datorn från DVD-skivan

När meddelandet Tryck ned valfri tangent om du vill starta med CD- eller DVD-skivan visas trycker du på valfri tangent på tangentbordet.

 

Steg 4: Vänta medan filer läses in

Nästa steg är att meddelandet Windows is loading files visas. Under det här steget behöver du inte göra någonting mer än att vänta. Observera att inga ändringar görs på datorn under detta steg – filerna läses bara in i datorns arbetsminne så att installationsprogrammet för Windows 7 kan startas.

Steg 5: Vänta medan Starting Windows-animeringen visas

Härnäst visas den nya Starting Windows-animeringen. Vänta tills animeringen är klar.

Steg 6: Välj språk, format och tangentbordslayout

I den första dialogrutan i installationsguiden kan du välja inställningar för språk, format och tangentbordslayout. Installerar du en svensk version av Windows är standardinställningarna ofta de rätta, men om du vill kan du välja andra inställningar. Tryck på Nästa när du är nöjd med dina val.

Steg 7: Välj om du vill installera eller reparera Windows 7 

I nästa dialogruta kan du välja mellan att installera Windows 7 eller reparera en befintlig Windows-installation. Klicka på Installera nu för att fortsätta med en ren installation.

Steg 8: Vänta medan installationsprogrammet startas

Vänta medan installationsprogrammet startas.

Steg 9: Acceptera licensvillkoren

Läs igenom licensvillkoren, markera kryssrutan Jag accepterar licensvillkoren och klicka på knappen Nästa. Observera att du inte kan fortsätta installationen om du inte accepterar licensvillkoren. 

Steg 10: Välj typ av installation

I den här dialogrutan väljer du vilken typ av installation du vill utföra. Dock, eftersom du startade installationsprogrammet från installationsskivan så är uppgraderingsalternativet inte tillgängligt ändå (om du väljer uppgraderingsalternativet visas ett meddelande om att du måste starta installationsprogrammet inifrån din nuvarande Windows-installation för att kunna uppgradera) Välj därför alternativet Anpassad (avancerat).

Steg 11: Välj målenhet

I dialogrutan Var vill du installera Windows kan du välja vilken disk eller partition du vill installera Windows på. Obs! Exakt vad som visas i listrutan beror på din nuvarande disk- och partitionskonfiguration.

Om du är nöjd med din nuvarande diskkonfiguration markerar du bara partitionen som du vill installera Windows 7 på och klickar på Nästa.

 

Obs! Om det redan finns en Windows-installation på den valda partitionen – och du inte valt att formatera partitionen – så visas följande meddelande:

Den partition du valde kanske redan innehåller filer från en tidigare Windows-installation. I så fall kommer de filerna och mapparna att flyttas till en mapp med namnet Windows.old. Du kommer att kunna nå filer i Windows.old men du kommer inte att kunna använda den tidigare Windows-installationen.

Fördelen med att inte formatera partitionen och spara en kopia av den gamla Windows-installationen i mappen Windows.old är att du efter att Windows 7-installationen är klar kan komma åt filer som du eventuellt glömde att säkerhetskopiera. Om du senare känner att du återställt alla filer du behöver från den gamla Windows-installationen kan du ta bort mappen. Använd Diskrensning för att ta bort mappen eller markera den och tryck Skift+Delete så raderas den permanent.

 

Valfritt: Om du inte är nöjd med datorns nuvarande partitioner så är detta rätt tillfälle att göra ändringar. Genom att klicka på knappen Enhetsalternativ (avancerat) så får du tillgång till en rad användbara verktyg för att ta bort, utöka, formatera och skapa nya partitioner:

 

Översikt över disk- och partitionsverktygen:

Ta bort. Ta bort en befintlig partition. När du tar bort en partition visas utrymmet istället som icke allokerat diskutrymme. Observera att alla data på partitionen försvinner när du raderar den.

Formatera. Formatera en befintlig partition. När du formaterar en partition så raderas alla data på den, vilket kan vara bra om du vill vara säker på att målpartitionen är helt tom innan du fortsätter med installation. Se dock till att du skapat säkerhetskopior av allt du vill spara först.

Ny. Använd knappen Ny för att skapa en ny partition av icke allokerat diskutrymme. När du klickar på knappen Ny så måste du ange storleken på den nya partitionen (i kB). Om du vill kan du skapa flera partitioner på hårddisken.

Tips! Om du har en enda partition på hårddisken och istället vill dela upp hårddisken i två eller fler partitioner så markerar du den befintliga partitionen och trycker på Ta bort för att först ta bort den. Markera sedan posten Icke allokerat diskutrymme i listan och tryck på knappen Ny så kan du ange storleken på den nya partitionen. Om du exempelvis bara använder hälften av diskutrymmet till den första partitionen så kan du trycka på Ny igen och skapa ytterligare en av den andra hälften. Kom dock ihåg att systempartitionen, den partition som du väljer att installera Windows på, måste ha tillräckligt med plats för både systemfiler (16 GB), temporära filer, växlingsfiler och annat. Jag rekommenderar därför att systempartitionen är minst 40 GB, gärna ännu större.

Observera även att om du skapar en partition manuellt under detta steg så kommer Windows samtidigt att skapa en 100 MB stor systempartition där bland annat uppstartsfiler (boot loader files) sparas. Följande meddelande visas då:

För att Windows-funktionerna ska fungera korrekt kanske ytterligare partitioner skapas för systemfiler.

Utöka. Om du har en hårddisk där en del av utrymmet inte är allokerat kan du använda knappen Utöka till att utöka en partition med hela eller en del av det icke allokerade utrymmet.

Läs in drivrutin. Om din dators hårddisk inte visas i listan beror det med största sannolikhet på att installationsprogrammet för Windows 7 inte har någon drivrutin för din hårddiskstyrenhet. Om din dator har en avancerad hårddiskstyrenhet, exempelvis en RAID-styrenhet kan du klicka på knappen Läs in drivrutin för att lägga till ytterligare drivrutiner under installationen. I dialogrutan Läs in drivrutin klickar du på knappen Bläddra och letar rätt på drivrutinsfilerna på en CD, DVD eller ett USB-fickminne. I nästa dialogruta väljer du vilken drivrutin som ska läsas in och klickar på Nästa för att återvända till installationsprogrammet för Windows 7 och fortsätta installationen. Om allt gått som det ska så ska datorns hårddisk visas i listan nu.

När du är nöjd med datorns diskkonfiguration markerar du den partition du vill installera Windows på och klickar på Nästa för att fortsätta.

Steg 12: Vänta medan Windows-filer kopieras

Installationsprogrammet för Windows 7 börjar nu kopiera filer och installera Windows 7 till den målpartition du valde i föregående dialogruta. Under detta steg kopieras en stor Windows-avbildning (image) till hårddisken.

Steg 13: Windows-filer expanderas

Under det här steget expanderas en allmän (generisk) Windows-avbildning och skrivs till målpartitionen. En ”bare-bone”-version av Windows 7 installeras som fungerar på så gott som alla datorer.

Steg 14: Funktioner installeras

Under det här steget installeras extraprogram som inte är en del av operativsystemet. För de flesta användare kommer det här steget att passera väldigt fort eftersom en normal Windows-installationsskiva som du köper i butik inte har några extrafunktioner. Dock, på större arbetsplatser där man rullar ut en standardiserad Windows-installation till många användare kan systemadministratörer använda avancerade systemverktyg till att skapa anpassade versioner av Windows och lägga till ytterligare programvarukomponenter (som då installeras under detta steg).

Steg 15: Uppdateringar installeras

Under det här steget försöker installationsprogrammet installera eventuella service pack eller korrigeringsfiler som kan ha lagts till på installationsskivan. Även detta steg kommer troligtvis att passera snabbt såvida inte en systemadministratör har anpassat installationsskivan för Windows 7.

 

Steg 16: Datorn startas om

När Windows 7-installationen är klar måste datorn först startas om. Om du inte gör något så startas datorn automatiskt om efter 10 sekunder. Du kan även klicka på knappen Starta om nu så startas datorn om omgående.

 

Steg 17: Vänta medan installationsprogrammet för Windows 7 startas upp igen

Det nästa som händer är att installationsprogrammet startar om datorn och den nya Windows-installationen startas för första gången. Först visas meddelandet Windows startas medan Windows-animeringen visas igen.

Steg 18: Vänta medan tjänster startas

Härnäst visas meddelandet Tjänster startas.

Steg 19: Vänta meden installationsprogrammet uppdaterar registernycklar

Härnäst visas meddelandet Installationsprogrammet uppdaterar registerinställningar.

Steg 20: Vänta medan Windows 7-installationen slutförs

När ovanstående steg är klara kommer du återigen att se statusmeddelandet Installationen slutförs. Under det här steget installeras all maskinspecifik maskinvara och inställningar för enheterna anges.

 

Steg 21: Vänta medan installationsprogrammet för Windows 7 startar om datorn

När ovanstående steg är klart startas datorn om ännu en gång. Vänta medan installationsprogrammet startar om datorn – starta inte om datorn manuellt den här gången.

Steg 22: Vänta medan Windows startas upp igen

Under den sista omstarten visas meddelandet Windows startas igen. Vänta medan Windows-animeringen visas.

Steg 23: Vänta medan datorn förbereds för användning för första gången

Härnäst visas meddelandet Datorn förbereds för användning första gången.

Steg 24: Vänta medan din dators grafikprestanda kontrolleras

Vänta medan datorns videoprestanda kontrolleras av installationsprogrammet. Under det här steget kontrolleras datorns grafikprestanda och baserat på resultatet så ställs många grafikinställningar in så att du automatiskt får bästa möjliga prestanda. Till exempel, om din dators grafikkort inte är tillräckligt bra för att köra Windows Aero-gränssnittet så kommer inga Aero-effekter att aktiveras på din dator. Under det här steget behöver du inte göra någonting, bara vänta till testerna är klara.

Steg 25: Ange dator- och användarnamn

Nästa steg är att ange ett namn på din dator i  nätverket och ett användarnamn för ditt Windows-konto.

I fältet Skriv in ett användarnamn anger du ditt namn. Du kan till exempel ange ditt förnamn, ditt fullständiga namn (för- och efternamn), ett smeknamn eller annan textsträng som du vill använda för att identifiera dig med. Observera att du kan skapa fler användarkonton efter att Windows-installationen är klar.

I fältet Skriv ett datornamn anger du det namn du vill att din dator ska ha i hem- eller arbetsplatsnätverket. Observera att datornamn måste vara unika i ett nätverk.

Exempel på ett lämpliga datornamn är exempelvis TV-PC, Magnus01, Mediacenter och så vidare. I allmänhet rekommenderar jag att du väljer ett förhållandevis kort datornamn (femton tecken eller kortare) som är enkelt att komma ihåg.

Observera att du endast kan använda följande standardtecken i datornamn: siffrorna 0-9, bokstäverna A till Z (små eller stora bokstäver) samt bindestreck (-). Datornamn kan inte bestå av endast siffror och de kan inte innehålla blanksteg. Specialtecken som exempelvis < > ; : ” * + = \ | ? , är inte heller tillåtna.

Klicka på Nästa när du har angett både användarnamn och datornamn.

Steg 26: Välj ett Windows-lösenord

I nästa dialogruta kan du ange ett lösenord för ditt Windows-användarkonto. Du rekommenderas att skapa ett starkt lösenord för ditt konto  då det är ett av de viktigaste stegen du kan ta för att skydda din dator hackare och andra ovälkomna besökare.

Skriv även en lösenordsledtråd som hjälper dig att komma ihåg lösenordet ifall du glömt bort det. Den här ledtråden kommer att visas om du anger ett felaktigt lösenord när du försöker logga in på Windows 7.

Steg 27: Ange din produktnyckel för Windows 7

I nästa dialogruta kan du ange din produktnyckel. Skriv in den produktnyckel som du fick med produktkartongen för Windows 7.

Om Windows var förinstallerat på din dator när du köpte den – och du nu installerar om den efter exempelvis byte av hårddisk – så hittar du troligtvis produktnyckeln på en klisterlapp på baksidan eller undersidan av datorns hölje.

Observera att du inte behöver ange produktnyckeln nu. Om du vill kan du istället lämna produktnyckelfältet tomt och fortsätta installationen genom att klicka på Nästa. Efter att installationen är klar kan du använda Windows i upp till 30 dagar utan att ange produktnyckeln och aktivera Windows. Du rekommenderas dock att ange produktnyckeln nu och markera kryssrutan Aktivera Windows automatiskt när jag är online.

Steg 28: Välj inställningar för uppdatering av Windows 

I nästa dialogrutan måste du välja inställningar för hur Windows ska uppdateras.

Använd rekommenderade inställningar. Du rekommenderas starkt att välja det här alternativet. Med de rekommenderade inställningarna så blir datorn säkrare och pålitligare eftersom uppdateringar hämtas automatiskt och många viktiga inställningar görs:

 1. Automatisk uppdatering av Windows aktiveras. Viktiga uppdateringar installeras automatiskt.
 2. När du ansluter ny maskinvara till datorn så hämtas de senaste drivrutinerna frånWindows Update automatiskt.
 3. Metadata om din maskinvara, exempelvis namn och bilder på dina enheter, hämtas automatiskt så att det blir enklare att identifiera enheterna i Windows.
 4. Windows Defender tar automatiskt bort programvara som utlöser varningar. Dessutom söker Windows Defender regelbundet igenom datorn efter spionprogram och skadlig programvara samt att datorn ansluts till Microsoft SpyNet (med ett basmedlemskap).
 5. Windows Felrapportering aktiveras, vilket kan hjälpa dig att hitta lösningar på eventuella problem som kan uppstå senare.
 6. Onlinehjälpen för Windows 7 aktiveras. När du söker i hjälpen så visas de senaste hjälpartiklarna från Windows-webbplatsen.
 7. Felsökningstjänsten i Åtgärdscentret hämtar automatiskt de senaste felsökningspaketen från Windows Online Troubleshooting Service. Felsökningspaketen hjälper dig att lösa vanliga problem automatiskt.
 8. Programmet för kvalitetsförbättring (CEIP, Customer Experience Improvement Program) aktiveras, vilket hjälper Microsoft att förbättra Windows.
 9. Programmet för kvalitetsförbättring av hjälpen (HEIP, Help Experience Improvement Program) aktiveras. Genom att delta i det här programmet hjälper du Microsoft att förbättra kvaliteten på hjälpinnehåll.

Installera endast viktiga uppdateringar. Om du väljer det här alternativet aktiveras automatisk uppdatering av Windows och viktiga uppdateringar installeras automatiskt.

Fråga mig senare. Om du väljer det här alternativet kommer du – när du loggar in i Windows – regelbundet att få en fråga om att välja inställningar för de funktioner som beskrivs under punkten Använd rekommenderade inställningar ovan.

Obs! Du kan enkelt inaktivera dessa inställningar senare. Sök efter ”stänga av rekommenderade inställningar” i Hjälp och support.

Steg 29: Granska inställningar för datum och tid

I den här dialogrutan anger du korrekta inställningar för datum, tid och tidszon.

Steg 30: Anslut till ett trådlöst nätverk

Om du har ett trådlöst nätverkskort i datorn, och det finns trådlösa nätverk inom räckhåll, kommer en dialogruta för att ansluta till trådlösa nätverk att visas härnäst.

Steg 31: Ange en säkerhetsnyckel för det trådlösa nätverket

Om det trådlösa nätverket är skyddat kan du klicka på nätverksnamnet i listan och ange säkerhetsnyckeln. Om du får problem med att ansluta till det trådlösa nätverket under installationen av Windows kan du hoppa över det här steget och istället ansluta till nätverket inifrån Windows 7 när installationen är klar. Då har du även tillgång till felsökningsfunktioner.

 
Steg 32: Välj en nätverksplats

Om installationsprogrammet upptäcker att datorn är ansluten till ett nätverk (antingen via nätverkskabel eller trådlös anslutning) så måste du ange typ av nätverk. Genom att ange vilken typ av nätverk som datorn är ansluten till ställs många säkerhetsinställningar in automatiskt. Under installationen kan du välja mellan tre olika typer av nätverk:

 • Välj Hemnätverk om datorn är ansluten till ett hemnätverk eller om du känner och litar på de personer som är anslutna till nätverket. Om du väljer det här alternativet aktiveras nätverksidentifiering (Network discovery), vilket gör det möjligt att se andra datorer och enheter i nätverket och gör din dator synlig för andra användare i nätverket. Datorer i ett hemnätverk kan även ansluta till en hemgrupp.
 • Välj Arbetsplatsnätverk om datorn är ansluten till ett mindre kontorsnätverk eller ett annat arbetsplatsnätverk. Funktionen Nätverksidentifiering (Network discovery), som gör det möjligt att se andra datorer och enheter i nätverket aktiveras då som standard och andra användare kan även se din dator i nätverket. Du kan dock inte skapa eller gå med i en hemgrupp.
 • Välj Offentligt nätverk om datorn är ansluten till ett nätverk på en offentlig plats (exempelvis café eller flygplats). Om du väljer det här alternativet är din dator inte synlig för andra datorer i nätverket (funktionen Network discovery är inaktiverad) och skyddet mot skadlig kod från Internet är förhöjt. Du kan inte skapa eller gå med i hemgrupper om du är ansluten till ett offentligt nätverk. Du bör även välja det här alternativet om du är direktuppkopplad mot Internet utan att använda en router eller om du använder en mobil bredbandsanslutning (3G).

Observera att det även finns en fjärde typ av nätverk – domännätverk – som använd för datorer som är anslutna till större arbetsplatsnätverk. Du kan dock inte välja inställningen Domännätverk utan den ställs in automatiskt när du ansluter din dator till en datordomän. Efter att du anslutit din dator till domänen styrs dessa inställningar av systemadministratören för domänen (oftast IT-avdelningen).

Om du ansluter till olika nätverk på olika platser (exempelvis hemma, på jobbet, på caféer) så kan den här funktionen hjälpa dig att ställa in lämpliga säkerhetsinställningar automatiskt. (Observera att dialogrutan Markera datorns aktuella plats visas varje gång du ansluter till ett nytt nätverk).

Steg 33: Vänta medan datorn ansluts till nätverket

När du valt en nätverkstyp ovan ansluts datorn till nätverket. Du behöver inte göra någonting förutom att vänta tills åtgärden är klar.

Steg 34: Gå med i en hemgrupp

Om du i föregående dialogruta valde inställningen Hemnätverk så söker installationsprogrammet i nätverket efter en hemgrupp. Baserat på resultatet av den här sökningen så görs något av följande:

Om ingen hemgrupp hittas i nätverket så skapas en hemgrupp automatiskt. Ett automatgenererat lösenord skapas för hemgruppen men inga bibliotek på datorn delas ut.

Om en hemgrupp hittas i nätverket så visas en dialogruta där du kan välja att ansluta din dator till hemgruppen. Om du vill ansluta till hemgruppen behöver du lösenordet för hemgruppen. Du kan få lösenordet från den person som skapade hemgruppen.

I dialogrutan nedan har en hemgrupp hittats i hemnätverket och användaren har möjlighet att ange lösenordet för hemgruppen och välja vilka bibliotek han eller hon vill dela med de andra användarna i hemgruppen.

Steg 35: Vänta medan inställningarna anges och installationen slutförs

Det var alla inställningar som du behövde ange. Vänta medan installationen slutförs.

Steg 36: Logga in till Windows

För att logga in måste du ange lösenordet som du skapade tidigare under installationen.

Steg 37: Vänta medan välkomstmeddelandet visas

Vänta medan meddelandet Välkommen till Windows visas.

Steg 38: Vänta medan Windows-skrivbordet förbereds

Vänta medan Windows förbereder ditt skrivbord för första gången.

Installationen är klar!

Därmed är installationen av Windows 7 klar och du kan börja använda din Windows 7-dator.

Frågor? Problem?

Prova att ställa en fråga i ett Windows-forum på nätet, exempelvis alltomwindows7.se.

15 responses to “Guide: Ren installation av Windows 7 (starta datorn från DVD-skivan)”

 1. Ren installation av Windows 7 – starta installationen inifrån din nuvarande Windows-installation

  […] Observera att du inte kan ändra datorns partitioner när du startar installationen inifrån Windows. Om du vill ta bort en partition, skapa fler partitioner eller på annat sätt ändra datorns partitioner måste du starta (“boota”) datorn från installationsskivan för Windows 7 . Mer information om hur du gör det hittar du i artikeln Steg-för-steg: Ren installation av Windows 7 – boota datorn från DVD-skivan. […]

 2. Guide: Installera Windows 7 från ett USB-minne

  […] Steg-för-steg-instruktioner om hur du gör en ren installation av Windows 7 hittar du i artikeln Ren installation av Windows 7 (starta datorn med DVD-skivan). […]

 3. Guide: Installera Windows 7 från ett USB-minne

  […] Steg-för-steg-instruktioner om hur du gör en ren installation av Windows 7 hittar du i artikeln Ren installation av Windows 7 (starta datorn med DVD-skivan). […]

 4. Maria Isaksson

  Gjorde detta precis steg för steg, men kom inte längre än till steg 23, sen blir min bildskärm mörk… Vad kan det bero på? Hade tidigare Vista, men skulle uppdatera till Windows 7 (64 bit).

 5. uFo

  Jag har Win7 Pro och gjort detta på min dator och missade att se hur många partitioner det fanns på disken och när Win7 installationen var klar så skapade den ytterligare en ”2 GB Felfri, Aktiv Återställningspartition” som heter ”WINRE G:”! Nu undrar jag om jag kan ta bort den eller ”mergea” ihop den till C: så ”jag slipper se den” på nåt sätt??? Det borde ju gå i ”datorhantering” men jag törs inte testa för jag vet ju inte om Windows kraschar om man tar bort den… Hjälp uppskattas! Vänligen uFo

 6. uFo

  Glömde tacka för en utomordentligt bra och utförlig guide/sida!! :)

 7. rachmud

  Väldigt bra funkar fin fint!!!!! några steg kan datorn hoppa över själv om du bara reparerar datorn 😛

 8. Bengt Kroon

  Tack för en utförlig installationsinstruktion ”kämpebra”

  Hälsar Bengt

 9. Robert

  riktigt bra instruktion!

  Själv har jag 4st HD och undrar då ifall vid ren installation av C:, kommer de andra HD:na bli påverkade av det och därmed all data i dem att försvinna eller händer inget?

  PS: har Windows X(32x), ska installera Windows 7(64x)

 10. Guide: Installera Windows 7 från ett USB-minne ‹ Qoolic

  […] Steg-för-steg-instruktioner om hur du gör en ren installation av Windows 7 hittar du i artikeln Ren installation av Windows 7 (starta datorn med DVD-skivan). […]

 11. Formatera om datorn. Windows 7 | PCHjälpen.nu

  […] Denna guide är skriven av Magnus och finns på http://www.windowshjalp.se. Orginalguiden kan du hitta här! […]

 12. Gustav

  Riktigt bra guide, jag var lite osäker innan jag skulle installera Win 7. Men denna guiden var suverän! 😉

 13. Erik

  Hej! jag installerade win 7 på min dator som hade win vista och den fungerade bra men efter några dagar började min dator stängas av och nu när jag vill starta så startar den men när win ska börja ladda så stänger den av sig.
  jag vet inte vad är problemet men jag tror för att win 7 var inte äkta
  jag undrar om man kan lösa det

 14. Installera Windows 7 från ett USB-minne | ZtERN

  […] Steg-för-steg-instruktioner om hur du gör en ren installation av Windows 7 hittar du i artikeln Ren installation av Windows 7 (starta datorn med DVD-skivan). […]

 15. prashant

  Thanks to you!!!
  For making installer guide for users its very nice and very good simple to read and follow….
  Best luck….

Leave a Reply