Guide: Flytta e-post, kontakter och inställningar från Windows Mail i Windows Vista till en ny dator med Windows Live Mail.

Nedan följer en steg-för-steg-guide som visar hur du manuellt säkerhetskopierar och flyttar dina e-postmeddelanden, kontakter och e-postkontoinställningar från Windows Mail i Windows Vista till en annan dator med Windows Live Mail (exempelvis en ny Windows 7-dator).

Att flytta sina mejl från en dator till en annan kan vara användbart om du exempelvis köpt en ny dator. Ett annat scenario när detta kan vara aktuellt är när du vill formatera datorns hårddisk och göra en helt ren installation av Windows. För att inte förlora din e-post måste du säkerhetskopiera den och förvara den på en extern lagringsenhet under installationen av Windows.

Artikeln nedan är delad i två delar: Den första delen visar hur du exporterar e-postmeddelanden, adressbok och kontoinställningar från Windows Mail och den andra delen visar hur du importerar dessa data till Windows Live Mail.

Tips! Du kan även använda ett verktyg vid namn Windows Filöverföring (Windows Easy Transfer) för att flytta dina e-postmeddelanden, kontakter och inställningar från en Windows Vista-dator till en Windows 7-dator. Läs mer om det här.

Att säkerhetskopiera och flytta sina e-postmeddelanden är inte särskilt svårt. Läs vidare så visar jag hur du gör.

Del 1: Exportera e-postmeddelanden, kontakter och e-postinställningar från Windows Mail i Windows Vista

Skapa mappar för exporten

Börja med att skapa tre olika mappar på skrivbordet med namnen E-post, Kontakter och Kontoinställningar. Dessa mappar kommer att användas för att lagra exporterade e-postmeddelanden, kontakter och e-postkontoinställningar från Windows Mail. Givetvis kan du välja att bara exportera exempelvis dina mejl och strunta i kontoinställningar och kontaktar.

Så här gör du för att skapa en mapp: Högerklicka på ett tomt utrymme på skrivbordet och välj Nytt och sedan Mapp.

Skapa tre mappar och namnge mapparna enligt nedan.

Exportera e-postmeddelanden

Starta Windows Mail och klicka på Arkiv-menyn, välj Exportera och klicka på Meddelanden.  

Guiden Exportera från Windows Mail kommer att startas. Det första du måste göra är att välja vilket format du vill exportera till. Markera formatet Microsoft Windows Mail i listrutan och klicka på Nästa.

 

Nästa steg är att välja en mapp som du vill exportera dina meddelanden till. Klicka på knappen Bläddra för att öppna dialogrutan som du väljer mapp med.

I dialogrutan Markera den plats som du vill exportera e-postmeddelandena till bläddrar du till mappen Skrivbord och markerar mappen E-post som du skapade tidigare för exporten (Obs! Markera endast mappen, dubbelklicka inte så att du öppnar den). Klicka sedan på knappen Välj mapp.

När du har valt mapp för exporten av e-postmeddelanden klickar du på knappen Nästa för att fortsätta.

I dialogrutan Markera mappar kan du välja vilka mappar du ska inkludera i exporten. Är du osäker rekommenderas du att markera alternativet Alla mappar för säkerhets skull. Klicka på Nästa när du är nöjd med dina val.

 

Vänta medan dina e-postmeddelanden exporteras.

Nu har dina e-postmeddelanden exporterats från Windows Mail. Klicka på Slutför för att stänga guiden.

Exportera kontakter

Nästa steg är att exportera dina kontakter. Gå tillbaks till huvudfönstret i Windows Mail, öppna Arkiv-menyn, välj Exportera och klicka på Windows Kontakter.

Nästa steg är att välja vilket format du vill exportera till. Markera formatet vCard-filer för maximal kompatibilitet med andra e-postprogram.

Bläddra till skrivbordet och markera mappen Kontakter som du skapade tidigare. Klicka sedan på OK.

Vänta medan dina kontakter exporteras till mappen. När åtgärden är klar visas meddelandet Kontakterna har exporterats i det nya format du valde, till den plats du markerade. Klicka på OK för att stänga dialogrutan. 

Exportera inställningar för ditt e-postkonto

Nästa steg är att exportera en fil med inställningarna för ditt e-postkonto. Gå tillbaks till huvudfönstret i Windows Mail, öppna Verktyg-menyn och klicka på Konton.

I dialogrutan Internetkonton markerar du det e-postkonto du vill exportera inställningarna för och klickar på knappen Exportera.

I dialogrutan Exportera Internetkonto bläddrar du till mappen Kontoinställningar på skrivbordet och klickar på Spara.

Har du flera e-postkonton i Windows Mail upprepar du proceduren ovan.

Kopiera mapparna med de exporterade filerna till ett USB-minne

Nu är du klar med exporten av dina mejl, kontakter och e-postinställningar. Nästa steg är att kopiera mapparna med de exporterade filerna till en extern lagringsenhet, exempelvis ett USB-minne eller en USB-hårddisk.

Dra för att markera alla tre mapparna på skrivbordet.

Högerklicka på markeringen och välj Kopiera i snabbmenyn.

Öppna Utforskaren i Windows Vista och navigera till din externa lagringsenhet – markera exempelvis Flyttbar disk i navigeringsrutan till vänster i fönstret (se bild nedan). När du markerat din lagringsenhet högerklickar du på en tom yta i fönstret och väljer Klistra in i snabbmenyn. Mapparna E-post, Kontakter och Kontoinställningar ska då kopieras till den externa lagringsenheten.

Det var allt du behövde göra för att skapa en säkerhetskopia av din e-post. Nu kan du exempelvis ta med dig lagringsenheten med de exporterade filerna till en annan dator för att importera de exporterade filerna till Windows Live Mail. Följ instruktionerna nedan.

Del 2: Importera e-postmeddelanden, kontakter och e-postkontoinställningar till Windows Live Mail

Förberedelser

Gå till den nya datorn som du vill importera dina e-postmeddelanden, kontakter och e-postinställningar till. Anslut USB-minnet med de exporterade filerna till datorn.

Om du inte redan gjort det måste du först installera Windows Live Mail från download.live.com.

Klicka på Start, välj Alla program, öppna mappen Windows Live och klicka på Windows Live Mail. När Windows Live Mail startas för första gången får du en fråga om att konfigurera ett e-postkonto. Klicka på Avbryt om du inte vill konfigurera ett e-postkonto utan istället importera data från din gamla dator.

Tips: Som standard är huvudmenyerna i Windows Live Mail dolda. För att följa instruktionerna nedan är det enklast om du klickar på knappen Menyer i verktygsfältet och väljer Visa menyrad.

Importera inställningar för ditt e-postkonto

För att du ska kunna skicka och ta emot e-post på den nya datorn med Windows Live Mail måste du konfigurera inställningarna för ditt e-postkonto igen. Du kan antingen ange informationen manuellt, eller, om du exporterade en fil från Windows Mail enligt ovan, så kan du nu importera inställningarna för ditt e-postkonto till Windows Live Mail från filen du exporterade. Så här gör du:

I huvudfönstret i Windows Live Mail klickar du på Verktyg-menyn och väljer Konton.

I dialogrutan Konton klickar du på knappen Importera.

 

I dialogrutan Importera Internetkonto bläddrar du till mappen Kontoinställningar på den externa lagringsenheten med de exporterade filerna från Windows Mail. Markera IAF-filen med de exporterade inställningarna för ditt e-postkonto och klicka sedan på Öppna.

Efter att kontoinställningarna importerats visas ditt e-postkonto i listrutan. Klicka på knappen Stäng för att stänga dialogrutan Konton.

Observera att det importerade e-postkontot nu även visas i navigeringsrutan till vänster i huvudfönstret i Windows Live Mail. Om du vill kan du nu skicka och ta emot e-post med kontot.

Importera e-postmeddelanden

I huvudfönstret i Windows Live Mail öppnar du Arkiv-menyn, väljer Importera och klickar på Meddelanden. Guiden Windows Live Mail-import startas då.

I listrutan Markera det format du vill importera e-post från markerar du Windows Mail eftersom vi exporterade till det formatet tidigare. Klicka på Nästa för att fortsätta.

I nästa dialogruta måste du ange vara filerna du vill importera finns. Klicka på knappen Bläddra.

Obs! Om du säkerhetskopierade dina e-postmeddelanden till en CD- eller DVD-skiva bör du kopiera dem till hårddisken innan du importerar dem annars kan problem uppstå med att filerna är skrivskyddade under importen.

I dialogrutan Välj mapp bläddrar du till mappen E-post med de exporterade e-postmeddelandena från Windows Vista. Markera mappen E-post och klicka på OK.

När du valt mapp att importera klickar du på knappen Nästa.

Välj vilka mappar du vill importera och klicka på Nästa för att fortsätta.  

Vänta medan dina e-postmeddelanden importeras till Windows Live Mail.

När importen är klar visas meddelandet nedan. Klicka på Slutför för att stänga guiden.

Observera att e-postmeddelanden du importerar hamnar under Lagringsmappar\Importerad mapp i navigeringsrutan till vänster. Genom att markera e-postmeddelanden i de importerade mapparna och dra och släppa dem så kan du flytta dem till andra mappar i mappträdet om du vill.

Importera kontakter

Nästa steg är att importera kontakter. Gå tillbaks till huvudfönstret i Windows Live Mail, öppna Gå till-menyn och välj Kontakter.

I Windows Live Contacts-fönstret öppnar du Arkiv-menyn, väljer Importera och klickar på Visitkort (.VCF).

I dialogrutan Markera en vCard-fil som ska importeras markerar du de kontakter du vill importera. Om du vill markera mer än en kontakt håller du ned CTRL-tangenten och klickar på de filer du vill importera. Vill du importera alla kontakter markerar du en kontakt i listan och trycker ned CTRL+A för att markera alla. Tryck på Öppna när du är redo att importera kontakterna.

 

Vänta medan kontakterna importeras.

När importen är klar visas de importerade kontakterna i listan.

Det var allt. Om allt gått som det ska så ska både e-postmeddelanden, kontakter och kontoinställningarna vara överförda till Windows Live Mail nu.

Mer hjälp

Frågor? Kört fast? Prova att ställa en fråga i ett användarforum på nätet. Besök exempelvis Windows-forumet på alltomwindows7.se.

7 responses to “Guide: Flytta e-post, kontakter och inställningar från Windows Mail i Windows Vista till en ny dator med Windows Live Mail.”

 1. Inget e-postprogram i Windows 7 – vad händer med min e-post när jag uppgraderar?

  […] din e-post från säkerhetskopian utan att förlora några data. Du kan antingen göra en manuell säkerhetskopia av din e-post i Windows Mail eller använda verktyget Windows Filöverföring för att skapa en arkivfil med det du vill […]

 2. queertpaype-tool

  lart mycket

 3. salla

  very usefull information!!!! THANK YOU!

 4. Gun-Inger Arvidsson

  Många tack för jag har fått följa detta. Supporten på Telia kunde inte hjälpa mig men du kunde det.
  Hälsningar
  Gott 2012
  Gun-Inger

 5. Lotta

  Mitt W Live Mail fönster ser inte ut som på bilden. Finns inget fält med Arkiv, Redigera, etc.Var har det gömt sig?

 6. Håkan

  Hej.
  Denna sida var till stor hjälp för mig! löste många problem.
  Tack för de!
  Mvh
  Håkan Svensson

 7. Kaj

  Mycket bra sida.

Leave a Reply