Guide: Flytta e-post, kontakter och e-postinställningar från Outlook Express i Windows XP till en ny dator med Windows Live Mail

Nedan följer en steg-för-steg-guide som visar hur du manuellt säkerhetskopierar och flyttar dina e-postmeddelanden, kontakter och e-postkontoinställningar från Outlook Express i Windows XP till en annan dator med Windows Live Mail (exempelvis en ny Windows 7-dator).

Att flytta sina mejl från en dator till en annan kan vara användbart om du exempelvis köpt en ny dator. Ett annat scenario när detta kan vara aktuellt är när du vill formatera datorns hårddisk och göra en helt ren installation av Windows. För att inte förlora din e-post måste du säkerhetskopiera den och förvara den på en extern lagringsenhet under ominstallationen av Windows.

Artikeln nedan är delad i två delar: Den första delen visar hur du exporterar e-postmeddelanden, adressbok och kontoinställningar från Outlook Express och den andra delen visar hur du importerar dessa data till Windows Live Mail.

Tips! Du kan även använda ett verktyg vid namn Windows Filöverföring (Windows Easy Transfer) för att flytta dina e-postmeddelanden, kontakter och inställningar från en Windows XP-dator till en Windows 7-dator. Läs mer om det här.

Att säkerhetskopiera och flytta sina e-postmeddelanden är inte särskilt svårt. Läs vidare så visar jag hur du gör.

Del 1: Exportera e-postmeddelanden, kontakter och e-postinställningar från Outlook Express i Windows XP

Skapa mappar för exporten

Börja med att skapa tre olika mappar på skrivbordet med namnen E-post, Kontakter och Kontoinställningar. Dessa mappar kommer att användas för att lagra exporterade e-postmeddelanden, kontakter och e-postkontoinställningar från Outlook Express. Givetvis kan du välja att bara exportera exempelvis dina mejl och strunta i kontoinställningar och kontaktar.

Så här gör du för att skapa en mapp: Högerklicka på ett tomt utrymme på skrivbordet och välj Nytt och sedan Mapp.

Skapa tre mappar och namnge mapparna enligt nedan.

Exportera e-postmeddelanden

Starta Outlook Express, klicka på Verktyg-menyn och välj Alternativ.  

Välj fliken Underhåll och klicka på knappen Mapp.

 

I dialogrutan Plats markerar du hela sökvägen i fältet Alla dina personliga meddelanden är sparade i följande mapp. Tryck CTRL+C eller högerklicka på den markerade texten och välj Kopiera i snabbmenyn för att kopiera hela sökvägen till Urklipp.

Klicka på Start-knappen och välj Kör.

Klistra in sökvägen du kopierade ovan i fältet Öppna.

 

Klicka på OK för att öppna sökvägen i Utforskaren. Nu har du öppnat mappen där dina e-postmeddelanden lagras.

Varje mapp i Outlook Express lagras i en separat DBX-fil. Klicka och dra för att markera alla DBX-filerna i mappen.

Högerklicka på markeringen och välj Kopiera.

Öppna mappen E-post som du skapade på skrivbordet tidigare och klistra in alla DBX-filerna där för att mellanlagra dem.

Nu har du skapat en säkerhetskopia av dina e-postmeddelanden i mappen E-post på skrivbordet.

Exportera kontakter

Nästa steg är att exportera dina kontakter. Gå tillbaks till huvudfönstret i Outlook Express, öppna Verktyg-menyn och klicka på Adressbok.

I adressboken öppnar du Arkiv-menyn, väljer Exportera och klickar på Adressbok (WAB).

I dialogrutan Välj adressboksfil som du vill exportera till anger du ett lämpligt namn på exportfilen och klickar på Spara. Spara den exporterade adressboken i mappen Kontakter som du tidigare skapade på skrivbordet.

Exportera inställningar för ditt e-postkonto

Nästa steg är att exportera en fil med inställningarna för ditt e-postkonto. Gå tillbaks till huvudfönstret i Outlook Express, öppna Verktyg-menyn och klicka på Konton.

I dialogrutan Internetkonton markerar du det e-postkonto du vill exportera inställningarna för och klickar på knappen Exportera.

I dialogrutan Exportera Internetkonto bläddrar du till mappen Kontoinställningar  som du skapade på skrivbordet tidigare, ger exportfilen ett lämpligt namn och klickar på Spara.

Kopiera mapparna med de exporterade filerna till ett USB-minne

Nu är du klar med exporten av dina mejl, kontakter och e-postinställningar. Nästa steg är att kopiera mapparna med de exporterade filerna till en extern lagringsenhet, exempelvis ett USB-minne eller en USB-hårddisk.

Klicka och dra för att markera alla tre mapparna på skrivbordet, högerklicka på markeringen och välj Kopiera i snabbmenyn.

Öppna Utforskaren i Windows XP och navigera till din externa lagringsenhet – markera exempelvis Flyttbar disk i navigeringsrutan till vänster i fönstret (se bild nedan). När du markerat din lagringsenhet högerklickar du på en tom yta i fönstret och väljer Klistra in i snabbmenyn. Mapparna E-post, Kontakter och Kontoinställningar kommer då att kopieras till den externa lagringsenheten.

Det var allt du behövde göra för att skapa en säkerhetskopia av din e-post, dina kontakter och dina kontoinställningar. Nu kan du exempelvis ta med dig lagringsenheten med de exporterade filerna till en annan dator (eller installera om din befintliga dator) för att importera de exporterade filerna till Windows Live Mail. Följ instruktionerna nedan då.

Del 2: Importera e-postmeddelanden, kontakter och e-postkontoinställningar till Windows Live Mail

Förberedelser

Gå till den nya datorn som du vill importera dina e-postmeddelanden, kontakter och e-postinställningar till. Anslut USB-minnet med de exporterade filerna till datorn.

Om du inte redan gjort det måste du först installera Windows Live Mail från download.live.com.

Klicka på Start, välj Alla program, öppna mappen Windows Live och klicka på Windows Live Mail. När Windows Live Mail startas för första gången får du en fråga om att konfigurera ett e-postkonto. Klicka på Avbryt om du inte vill konfigurera ett e-postkonto utan istället importera data från din gamla dator.

Tips: Som standard är huvudmenyerna i Windows Live Mail dolda. För att följa instruktionerna nedan är det enklast om du klickar på knappen Menyer i verktygsfältet och väljer Visa menyrad.

Importera inställningar för ditt e-postkonto

För att du ska kunna skicka och ta emot e-post på den nya datorn med Windows Live Mail måste du konfigurera inställningarna för ditt e-postkonto igen. Du kan antingen ange informationen manuellt, eller, om du exporterade en fil från Outlook Express enligt ovan, så kan du nu importera inställningarna för ditt e-postkonto till Windows Live Mail från filen du exporterade. Så här gör du:

I huvudfönstret i Windows Live Mail klickar du på Verktyg-menyn och väljer Konton.

I dialogrutan Konton klickar du på knappen Importera.

I dialogrutan Importera Internetkonto bläddrar du till mappen Kontoinställningar på den externa lagringsenheten med de exporterade filerna från Outlook Express. Markera IAF-filen med de exporterade inställningarna för ditt e-postkonto och klicka sedan på Öppna.

Efter att kontoinställningarna importerats visas ditt e-postkonto i listrutan. Klicka på knappen Stäng för att stänga dialogrutan Konton.

Observera att det importerade e-postkontot nu även visas i navigeringsrutan till vänster i huvudfönstret i Windows Live Mail. Vill du hämta eller skicka e-post kan du göra det nu.

Importera e-postmeddelanden

I huvudfönstret i Windows Live Mail öppnar du Arkiv-menyn, väljer Importera och klickar på Meddelanden. Guiden Windows Live Mail-import startas då.

I listrutan Markera det format du vill importera e-post från markerar du Microsoft Outlook Express 6 eftersom vi exporterade till det formatet tidigare. Klicka på Nästa för att fortsätta.

I nästa dialogruta måste du ange var filerna du vill importera finns. Klicka på knappen Bläddra.

Obs! Om du säkerhetskopierade dina e-postmeddelanden till en CD- eller DVD-skiva bör du kopiera dem till hårddisken innan du importerar dem annars kan problem uppstå med att filerna är skrivskyddade under importen.

I dialogrutan Välj mapp bläddrar du till mappen E-post med de exporterade e-postmeddelandena från Outlook Express i Windows XP. Markera mappen E-post och klicka på OK.

När du valt mapp att importera klickar du på knappen Nästa.

Välj vilka mappar du vill importera och klicka på Nästa för att fortsätta.

 

Vänta medan dina e-postmeddelanden importeras till Windows Live Mail.

När importen är klar visas meddelandet nedan. Klicka på Slutför för att stänga guiden.

Observera att e-postmeddelanden du importerar hamnar under Lagringsmappar\Importerad mapp i navigeringsrutan till vänster i huvudfönstret i Windows Live Mail. Genom att markera e-postmeddelanden i de importerade mapparna och dra och släppa dem så kan du flytta dem till andra mappar i mappträdet om du vill.

Importera kontakter

Nästa steg är att importera kontakter. Gå tillbaks till huvudfönstret i Windows Live Mail, öppna Gå till-menyn och välj Kontakter.

I Windows Live Contacts-fönstret öppnar du Arkiv-menyn, väljer Importera och klickar på Windows-adressbok (.WAB).

I dialogrutan Öppna bläddrar du till mappen Kontakter på den flyttbara lagringsenheten och markerar adressboksfilen du exporterade från Outlook Express. Tryck på Öppna för att påbörja importen. 

Vänta medan kontakterna importeras.

När importen är klar visas de importerade kontakterna i listan.

Det var allt. Om allt gått som det ska så ska både e-postmeddelanden, kontakter och kontoinställningarna vara överförda till Windows Live Mail nu.

Mer hjälp

Frågor? Kört fast? Prova att ställa en fråga i ett användarforum på nätet. Besök exempelvis Windows-forumet på alltomwindows7.se.  

43 responses to “Guide: Flytta e-post, kontakter och e-postinställningar från Outlook Express i Windows XP till en ny dator med Windows Live Mail”

 1. Inget e-postprogram i Windows 7 – vad händer med min e-post när jag uppgraderar från Windows Vista

  […] beträffar din e-post så kan du du antingen göra en manuell säkerhetskopia av din e-post i Outlook Express eller använda verktyget Windows Filöverföring för överföring från Windows XP till Windows 7 […]

 2. Shahram

  Vilken tur att det fortfarande finns människor som du som lägger tid att hjälpa andra. Mer pedagigisk än så här tror jag ingen kan förklara. Stor tack.

 3. Iris

  Jag är oerhört tacksam över denna guide Så enkelt att följa instruktionerna. En stor eloge till dig Magnus – att du tagit dig tid att göra detta för att hjälpa oss andra… Fantastiskt!!!

 4. dypebleGels-web

  meget interessant, tak

 5. Patrik johansson

  exelent hjälp gick till ett så kallat profs och han fixade inte det detta var suveränt tusen tack

 6. Guide: Flytta e-post, kontakter och e-postinställningar från Outlook Express i Windows XP till en ny dator med Microsoft Outlook 2007

  […] med att gå igenom alla stegen i guiden Flytta e-post, kontakter och e-postinställningar från Outlook Express i Windows XP till en ny dato…. Efter att du importerat din e-post till Windows Live Mail exporterar du den till Microsoft Outlook […]

 7. Ingemar

  Stort tack för denna detaljerade handledning som hjälpte mej med ett stort problem!

  Ingemar

 8. Lars

  Tusen tack för en enkel föklaring. Livet blir så mycket roligare med personer som dig som tar sig tid å hjälpa andra. Tummen upp

 9. Ove

  Tusen tack! Och tusen till! Har försökt i flera dagar innan jag hittade den här sidan. Strålande!

 10. anette

  Vilken fantastiskt pedagogisk guide! Tusen tack!!

 11. Henrik

  Tack så mycket för denna hjälp!! Jag har en fråga… jag kunde tyvärr inte öppna mina sparade, redan lästa mail. När jag klickar på importerade mappar, så står det att det tomt. Importeringen gick dock igenom, eftersom jag såg då den sparade alla hundratals mailen.
  Vet någon vad jag kan ha gjort för fel. Lustigt nog kunde jag söka i importerade mappar och då kom e-posten upp. Men om man bara tittar i mappen så är det helt tomt.
  Tacksam för all hjälp. Henrik

 12. Monica

  Kanon! Något som kändes som totalt omöjligt blev fullt möjligt när jag hittade din informativa guide. Tack så hemskt mycket :)

 13. Margaretha

  Om jag flyttar e-post, kontakter och e-postinställningar från Outlook Express i Windows XP till en ny dator med Windows Live Mail , kan jag då ta emot och skicka epost från båda datorerna? Vill ta emot eposten i gamla datorn (XP Outlook Express) också. I klartext, kommer nya mail till bägge datorerna
  //Maggan

 14. ThomasJ

  Den genomgången var alldeles ypperligt bra. Men & ett stort sådant:
  i samtliga fall av support/hjälp talas det endast om Outlook Express (OE)& hur div. e-postinfo kan importeras till WLM. Hur går man tillväga när man endast har använd Outlook XP & har en relativt stora *.pst-filer, inkl. ‘archive-dito’?
  Problemet på en dator, med Vista Business, uppstod för några dagar sedan (efter en W-uppdatering), är att Outlook vägrar att starta öht. Felmeddelandet lyder:
  ”MS Outlook kan inte startas. Outlook kräver MS Outlook Express 4.01 eller senare. Du kan installera OE genom att köra IE5setup.exe från mappen IE5 på CD:n eller via webbplatsen Windows Update.”

  Det är ‘bara’ det att detta går öht. inte utan rejält omfattande åtgärder…, suck.

  Någon som kan/har tips/kunskap över ovan problem?

  Tack på förhand.

  Mvh/TJ

 15. PeterL

  Detta var en mycket informativ och bra beskrivning på hur man ska göra mellan xp och win7flyttning av info, Tack för detta fina jobb.. /Peter

 16. Kajsa57

  Hej, äntligen så funkade det. Först var jag tvungen att importera från Microsoft Outlook till Outlook express. Sedan gick allting som en dans! Tack för ultrabra instruktioner!
  :-) Kajsa

 17. Ulrik

  Detta kan vara lösningen på mitt email-trauma. Vad jag kan läsa av tidigare kommenatarer så verkar det ju funka, lysande i så fall. Jag ska samla kraft i helgen och göra detta snart. Bedrövligt att inte Microsoft har stöd för att konvertera mellan sina egna email-klienter.

 18. Kesete Teclemichael

  detta kan vara lösningen på mitt email trauma. vad jag kan läsa av tidigare kommenterer så verkar det ju funka.

 19. fredrik

  Mitt problem är att jag inte kan exportera mejlfilerna. Detta beror på att min gamla dator (XP med Outlook 2003) inte längre fungerar. Jag kan dock fortfarande läsa hårddisken. Vika filer ska jag flytta över från den till min nya dator (Windows 7 med Live Mail 2010), för att kunna importera mejlen från min gamla dator?

 20. Gunnar

  Jag har köpt ny dator med Windows7 och förgäves sökt support om hur man flyttar över e-post till Win7.
  Tills jag hittade denna site på nätet. Miljoner tack för den! Tack vare denna stegvisa instruktion kunde en sån 69-årig ”gubbe” som jag utan problem få allt gjort! Toppen!

 21. Hejhopp

  Ett stort tack för att du tog dig tid att göra den här guiden!

 22. Jens Larsson

  Stort tack för all hjälp! :-)

 23. Bertil

  Hej !

  Mitt Live Windows 2010 ser inte ut som den version du visar
  i Din annars utmärkta vägledning.
  Jag får inte upp de olika fönster vid överföring in i Live Windows.
  //
  Bertil

 24. H-O Söderbergh

  Hej!

  Mitt WindowsLive 2010 ser inte ut som den version du visar i Din för övrigt utmärkta vägledning.

  Jag har bara ett tilläg som bör uppmärksammas och stå med i vägledningen:
  Vid flera konton/adresser måste man ha en fil för varje emailadress!
  I mitt fall blev det åtta filer plus hotmail-adressen, totalt nio filer med kontoadresser.

  // Hans-Olov

 25. Lis Ohlsson

  Tusen tusen TACK för din fantastiska vägledning, den bästa någonsin!

  Fantastiskt arbete du lagt ner!

  Allt solsken på dig, TACK!

  Vänligen
  Lis

 26. Malin

  Tack för hjälpen!!!

  Utan denna super bra instruktion hade jag aldrig lyckats. Även om det nog var en nyare version av windows live mail så det stämde inte helt så gick allt bra.

  Tack!!!

 27. MNL

  Jag är oxå oerhört tacksam över denna guide Så enkelt att följa instruktionerna. En stor eloge till dig Magnus –att du tagit dig tid att göra detta för att hjälpa oss andra… Fantastiskt!!!

 28. Torkel

  Tack så mycket för denna hjälp!! Jag har en fråga… jag kunde tyvärr inte öppna mina sparade, redan lästa mail. När jag klickar på importerade mappar, så står det att det tomt. Importeringen gick dock igenom, eftersom jag såg då den sparade alla hundratals mailen.
  Vet någon vad jag kan ha gjort för fel. Lustigt nog kunde jag söka i importerade mappar och då kom e-posten upp. Men om man bara tittar i mappen så är det helt tomt.
  Tacksam för all hjälp. Henrik

  Precis samma problem som jag TRODDE mig ha… Men när jag väl kom på det var det enkelt. Det funkade inte att klicka mitt på mappnamnet. Istället fick jag klicka bredvid, till vänster, på en liten pil som visar sig då man sveper över med muspekaren. Ledsen att svaret kom sent… Hoppas Du redde ut detta för länge sen…
  /Torkel

 29. Lars Bergholtz

  Hej!
  Jag har skrivit ut denna utmärkta handledning men I min version av Windows live mail(version 2011) kan jag inte hitta knappen menyer och visa menyrad. Hur gör jag?

 30. per-erik andersson

  Stort tack. Ska börja studera allt detta. Har drygt 10000 email att förflytta.
  Än en gång tack för besväret.

 31. Mårten

  Tack för hjälpen! Mina föräldrar (jag är 10 år, tro mig) skulle byta dator och dom tycker att jag är ett datorsnille, var ett helvete att få mailen att fungera tills jag hittade detta! Jag har inte prövat än, men fungerar det att exportera från Outlook 2002 (gamla datorn, Win XP) till Outlook 2002 (nya datorn, Win 7) på samma sätt?

 32. Robban

  Tack så hjätans mycket. Tack för att du tog dig tid :)

 33. Pontus

  Grymt bra och tydlig guide!!!

 34. åsa

  tack för hjälpen!

 35. Agnes

  Mycket tydlig, konkret och pedagogisk guide!

 36. Josefine

  När jag ska importera mina e-postmeddelanden och har valt rätt mapp i sökvägsmomentet och trycker ”nästa” får jag upp en ruta med texten: ”Det finns inga meddelanden i den här mappen eller också använder ett annat program de begärda filerna. Markera en annan mapp eller försök stänga det program som använder filerna.”

  Jag har avmarkerat skrivskyddet både på filerna och hela mappen. Har varit inne i aktivitetshanteraren och sett att inga processer eller program använder mappen/filerna. Vad är fel?

 37. Josefine

  Ny lyckades jag!

  Jag fick göra om hela processen så fungerade det. Det har sagts här ovan flera gånger, men när man lägger ner tid och arbete som detta för att hjälpa ANDRA så ska man ha en stor elogé! Stort tack för en mycket pedagogisk, lättförståelig och fantastiskt bra hjälp!

 38. Robban

  Stort tack. Extremt informativ information

 39. Lars

  Suveränt, endast ett litet problem. Meddelanden gick inte att få med i mitt fall. Guiden säger att mappen är tom eller används av annan 😛

 40. Magnus Rixon

  Flyttade till Windows 8.1 men det funka klockrent. Tack.

 41. Håkan

  Min version av Windows Live Mail (2012) ser inte likadan ut som i instruktionen. Jag får inte fram menyraden. Hur gör jag?

 42. eleven rea

  Alltså… Obeskrivligt smart stajl! Jag diggar
  smaken /xo

 43. Nathalie

  Som egen företagare måste jag bara säga STORT tack för denna fantastiska guide!!! Du räddade min dag. Tack för en väldigt pedagogisk och VÄLBEHÖVLIG guide.

  //Nathalie

Leave a Reply