Guide: Uppgradera från Windows Vista till Windows 7

Steg-för-steg-guide som visar hur du gör en uppgradering från Windows Vista till Windows 7.

Det här är en steg-för-steg-guide som visar hur du kan uppgradera en befintlig Windows Vista-installation till Windows 7 och behålla dina filer, inställningar och installerade program.

Innan du börjar

Innan du påbörjar uppgraderingen till Windows 7 bör du ha gjort alla nödvändiga förberedelser, bland annat följande:

 • Säkerhetskopiera dina filer till en extern hårddisk, ett USB-fickminne, nätverksmapp eller CD-/DVD-skiva.
 • Kör Windows 7 Upgrade Advisor för att kontrollera att din dator, din maskinvara och dina program är kompatibla med Windows 7 och för att få råd om vilken utgåva du bör välja.
 • Installera Service pack 1 eller Service pack 2 för Windows Vista (annars kan du inte uppgradera till Windows 7).
 • Anslut datorn till Internet så att du kan hämta uppdateringar för installationsprogrammet under installationen.

Läs mer om hur du förbereder och planerar en uppgradering till Windows 7 i kommande artiklar.

Steg 1: Starta installationsprogrammet för Windows 7 inifrån Windows Vista

Starta upp datorn med Windows Vista och gör de sista förberedelserna för uppgraderingen, till exempel:

 • Stäng av eventuella antivirus-program under själva uppdateringen.
 • Stäng alla öppna program innan du startar installationsprogrammet för Windows 7, annars kan problem uppstå under uppgraderingen.
 • Kontrollera att alla andra installationer är slutförda och att datorn inte behöver startas om för att slutföra en annan installation eller uppdatering.
 • Kontrollera att inga andra användare är inloggade på Windows.
 • Kontrollera att datorn inte körs på batteri. I så fall bör du ansluta strömsladden så att batteriet inte tar slut mitt under installationen.

När du har har gjort alla nödvändiga förberedelser och är redo att uppgradera sätter du in installationsskivan för Windows 7 i datorns DVD-enhet. När dialogrutan Spela upp automatiskt visas klickar du på Kör setup.exe. (Om dialogrutan Spela upp automatiskt inte visas kan du öppna Utforskaren, bläddra till rotkatalogen på DVD-skivan och dubbelklicka på filen setup.exe).

Steg 2: Bekräfta åtgärden

Om du får en fråga om att ange ett administratörslösenord eller bekräfta åtgärden så gör du det.

Steg 3: Starta installationsprogrammet för Windows 7

Det första du ser när installationsprogrammet startar är en knappen med texten Installera nu. Klicka på den.

 

Steg 4: Vänta medan installationsprogrammet för Windows 7 kopierar temporära filer  

Härnäst visas meddelandet Installationsprogrammet kopierar temporära filer. Under det här steget skapar installationsprogrammet en temporär mapp på hårddisken och kopierar filer dit.

Steg 5: Vänta medan installationsprogrammet startas

Härnäst visas meddelandet Installationsprogrammet startas. Under det här steget behöver du inte göra någonting förutom att vänta medan filerna för installationsprogrammet läses in.

Steg 6: Välj om du vill hämta de senaste uppdateringarna för installationsprogrammet

I nästa dialogruta rekommenderas du att välja alternativet Hämta de senaste uppdateringarna för installationen från Internet. Genom att göra det minskar du risken för att  problem ska uppstå under installationen. Dessutom förbättrar du datorns skydd mot säkerhetshot. Observera att din dator måste vara ansluten till Internet under Windows 7-installationen för att uppdateringar ska kunna hämtas.

Steg 7: Vänta medan installationsprogrammet söker efter uppdateringar

Vänta medan installationsprogrammet söker efter uppdateringar på Internet.

Steg 8: Vänta medan installationsprogrammet hämtar uppdateringar för installationen

Om några uppdateringar för installationsprogrammet hittas på Internet så hämtas de till datorn nu.

Steg 9: Vänta medan installationsprogrammet startas om och uppdateringarna läggs till

Under det här steget startas installationsprogrammet för Windows 7 om och uppdateringarna som hämtades från Internet införlivas i installationen.

Steg 10: Vänta medan installationsprogrammet startas om

Vänta medan installationsprogrammet startas om.

Steg 11: Acceptera licensvillkoren

På nästa dialogruta läser du licensvillkoren (EULA), markerar kryssrutan Jag accepterar licensvillkoren och klickar på Nästa. Observera  att du inte kan gå vidare i installationsprogrammet om du inte accepterar licensvillkoren.

Steg 12:Välj typ av installation

I nästa dialogruta kan du välja vilken typ av installation du vill göra. Då det här är en guide som visar hur du gör en uppgradering så ska du klicka på alternativet Uppgradera.

Steg 13: Vänta medan installationsprogrammet kontrollerar att din dator uppfyller villkoren för att kunna uppgradera

Nästa steg är att installationsprogrammet gör en kompatibilitetskontroll och kontrollerar att din dator uppfyller kriterier för uppgraderingsväg, processorarkitektur, språkversion, diskutrymme, att nödvändiga Service Pack är installerade, att dina program är kompatibla och inte ställer till problem under uppgraderingen och många andra kriterier.

Steg 14: Läs kompatibilitetsrapporten

Om några kompatibilitetsproblem hittas visas en kompatibilitetsrapport. Läs den.

Beroende på vilka problem som hittas så kan antingen ett varningsmeddelande eller informationsmeddelande visa,  eller i udda fall ett meddelande som säger att uppgraderingsmöjligheten har blockerats. Läs igen kompatibilitetsrapporten och utför nödvändiga åtgärder innan du fortsätter med uppgraderingen. Observera att en kopia av kompatibilitetsrapporten även sparas på skrivbordet (med filnamnet ”Windows Compatibility Report.htm”) ifall du behöver avsluta installationsprogrammet och åtgärda ett problem först.

Obs! Om inga kompatibilitetsproblem hittas så går installationsprogrammet direkt till nästa steg: Kopiering av Windows-filer.

Steg 15: Vänta medan installationsprogrammet kopierar filer

När kompatibilitetskontrollen är klar och du klickat på Nästa så påbörjas själva uppgraderingen av din Windows-installation. Beroende på hur många program du har installerat på datorn, hur mycket data och inställningar som ska överföras till Windows 7 och din dators prestanda så kan det här steget ta allt ifrån några minuter till flera timmar. Under filkopierings- och uppgraderingsfasen så kommer din dator att startas om flera gånger, registerinställningar ändras och din dators grafikprestanda att kontrolleras. Dock, under den här fasen behöver du inte svara på några frågor eller mata in några data, bara vänta på att uppgraderingen slutförs.

Det första steget under den här fasen är att Windows-filer kopieras från installationsskivan till hårddisken.

Steg 16: Vänta medan installationsprogrammet samlar in information om befintliga filer, inställningar och program

Härnäst kommer steget Filer, inställningar och program hämtas in, under vilket installationsprogrammet samlar in filer och information om din nuvarande Windows-installation.

Under det här steget och nästa steg visas förloppsindikatorer längst ned i dialogrutan så att du kan se hur många filer/inställningar som bearbetats och hur många som återstår.

Steg 17: Vänta medan Windows-filer expanderas

Under det här steget expanderas Windows-filer och skrivs till målpartitionen. En ”bare-bone”-version av Windows 7 installeras som fungerar på så gott som alla datorer.

Steg 18: Vänta medan Windows startas om

När 21 % av Windows-filerna har expanderats kommer datorn att startas om för första gången. Om du inte gör något kommer datorn att startas om automatiskt efter 10 sekunder. Om du vill kan du dock klicka på knappen Starta om nu längst ned till höger i dialogrutan.

Steg 19: Vänta medan Windows-animeringen visas

Härnäst visas den nya Windows startas-animeringen. Vänta tills animeringen är klar.

Steg 20: Vänta medan installationsprogrammet för Windows startas på nytt

Vänta medan meddelandet Installationsprogrammet startas visas.

 

Steg 21: Vänta medan meddelandet om att Windows uppgraderas visas

Vänta medan meddelandet Windows uppgraderas visas.

Steg 22: Vänta medan Windows-filer expanderas

När datorn har startas om fortsätter installationsprogrammet att packa upp Windows-filer.

 

Steg 23: Vänta medan installationsprogrammet installerar funktioner och uppdateringar

Under det här steget så installeras eventuella uppdateringar (som hämtades från Internet i början av installationen eller lagts till manuellt på skivan).

Steg 24: Vänta medan Windows startas om

När installationen av funktioner och uppdateringar är klar så startas datorn om igen.

Steg 25: Vänta medan datorn startas om igen

Det nästa som händer är att installationsprogrammet startar om datorn och den nya Windows-installationen startas för första gången. Meddelandet Windows startas visas medan Windows-animeringen spelas upp.

Steg 26: Vänta medan installationsprogrammet uppdaterar registernycklar

Härnäst visas meddelandet Installationsprogrammet uppdaterar registerinställningar.

Steg 27: Vänta medan tjänster startas

Härnäst visas meddelandet Tjänster startas.

Steg 28: Vänta medan filer, inställningar och program överförs

När stegen ovan är klara fortsätter installationsguiden med steget Filer, inställningar och program överförs. Under det här steget utförs följande åtgärder:

 • Installerar enheter och konfigurerar systemet
 • Överför filer, inställningar och program
 • Tar bort temporära installationsfiler

Observera att när 63 % av det här steget slutförts startas datorn om på nytt.

Steg 29: Vänta medan systeminställningar konfigureras

Vänta medan systeminställningar ställs in av installationsprogrammet.

Steg 30: Vänta medan datorn startas om

Vänta medan datorn startas om igen.

Steg 31:Vänta medan Windows-animeringen spelas

Vänta medan meddelandet Windows startas visas och Windows-animeringen spelas upp.

Steg 32: Vänta medan tjänster startas

Härnäst visas meddelandet Tjänster startas igen.

Steg 33: Vänta medan överföringen av filer, inställningar och program slutförs

Vänta medan överföringen av filer, inställningar och program slutförs. I slutet av det här steget tas även alla temporära installationsfiler bort.

Steg 34: Vänta medan datorn startas om

Vänta medan datorn startas om för sista gången under uppgraderingen.

Steg 35: Vänta medan Windows-animeringen visas

Vänta medan meddelandet Windows startas visas och Windows-animeringen spelas upp.

Steg 36: Vänta medan datorn förbereds för användning för första gången

Det nästa som sker är att meddelandet Datorn förbereds för användning första gången visas.

Steg 35: Vänta medan din dators grafikprestanda kontrolleras

Vänta medan datorns videoprestanda kontrolleras av installationsprogrammet. Under det här steget kontrolleras datorns grafikprestanda och baserat på resultatet så ställs många grafikinställningar in så att du automatiskt får bästa möjliga prestanda. Till exempel: Om din dators grafikkort inte är tillräckligt bra för att köra Windows Aero-gränssnittet så kommer inga Aero-effekter att aktiveras på din dator. Under det här steget behöver du inte göra någonting, bara vänta till testerna är klara.

Steg 36: Ange din produktnyckel för Windows 7

I nästa dialogruta kan du ange din produktnyckel. Skriv in den produktnyckel som du fick med produktkartongen för Windows 7.

Om Windows var förinstallerat på din dator när du köpte den – och du nu installerar om den efter exempelvis byte av hårddisk – så hittar du troligtvis produktnyckeln på en klisterlapp på baksidan eller undersidan av datorns hölje.

Observera att du inte behöver ange produktnyckeln nu. Om du vill kan du istället lämna produktnyckelfältet tomt och fortsätta installationen genom att klicka på Nästa. Efter att installationen är klar kan du använda Windows i upp till 30 dagar utan att ange produktnyckeln och utan att aktivera Windows. Efter 30 dagar måste du dock aktivera din Windows-installation. Du rekommenderas dock att ange produktnyckeln nu och markera kryssrutan Aktivera Windows automatiskt när jag är online.

Steg 37: Ange ett lösenord för ditt Windows-konto

I nästa dialogruta kan du ange ett lösenord för ditt Windows-användarkonto. Du rekommenderas att skapa ett starkt lösenord för ditt konto  då det är ett av de viktigaste stegen du kan ta för att skydda din dator hackers och andra ovälkomna besökare.

Skriv även en lösenordsledtråd som hjälper dig att komma ihåg lösenordet ifall du glömt bort det. Den här ledtråden kommer att visas om du anger ett felaktigt lösenord när du försöker logga in på Windows 7.

Steg 38: Välj inställningar för uppdatering av Windows 

I nästa dialogrutan måste du välja inställningar för hur Windows ska uppdateras.

Använd rekommenderade inställningar. Du rekommenderas starkt att välja det här alternativet. Med de rekommenderade inställningarna så blir datorn säkrare och pålitligare eftersom uppdateringar hämtas automatiskt och många viktiga inställningar görs:

 1. Automatisk uppdatering av Windows aktiveras. Viktiga uppdateringar installeras automatiskt.
 2. När du ansluter ny maskinvara till datorn så hämtas de senaste drivrutinerna frånWindows Update automatiskt.
 3. Metadata om din maskinvara, exempelvis namn och bilder på dina enheter, hämtas automatiskt så att det blir enklare att identifiera enheterna i Windows.
 4. Windows Defender tar automatiskt bort programvara som utlöser varningar. Dessutom söker Windows Defender regelbundet igenom datorn efter spionprogram och skadlig programvara samt att datorn ansluts till Microsoft SpyNet (med ett grundmedlemskap).
 5. Windows Felrapportering aktiveras, vilket kan hjälpa dig att hitta lösningar på eventuella problem som kan uppstå senare.
 6. Onlinehjälpen för Windows 7 aktiveras. När du söker i hjälpen så visas de senaste hjälpartiklarna från Windows-webbplatsen.
 7. Felsökningstjänsten i Åtgärdscentret hämtar automatiskt de senaste felsökningspaketen från Windows Online Troubleshooting Service. Felsökningspaketen hjälper dig att lösa vanliga problem automatiskt.
 8. Programmet för kvalitetsförbättring (CEIP, Customer Experience Improvement Program) aktiveras, vilket hjälper Microsoft att förbättra Windows.
 9. Programmet för kvalitetsförbättring av hjälpen (HEIP, Help Experience Improvement Program) aktiveras. Genom att delta i det här programmet hjälper du Microsoft att förbättra kvaliteten på hjälpinnehåll.

Installera endast viktiga uppdateringar. Om du väljer det här alternativet aktiveras automatisk uppdatering av Windows och viktiga uppdateringar installeras automatiskt.

Fråga mig senare. Om du väljer det här alternativet kommer du – när du loggar in i Windows – regelbundet att få en fråga om att välja inställningar för de funktioner som beskrivs under punkten Använd rekommenderade inställningar ovan.

Obs! Du kan enkelt inaktivera dessa inställningar senare. Sök efter ”stänga av rekommenderade inställningar” i Hjälp och support.

Steg 39: Granska inställningar för datum och tid

I den här dialogrutan anger du korrekta inställningar för datum, tid och tidszon.

Steg 40: Anslut till ett trådlöst nätverk

Om du har ett trådlöst nätverkskort i datorn, och det finns trådlösa nätverk inom räckhåll, kommer en dialogruta för att ansluta till trådlösa nätverk att visas härnäst.

Steg 41: Ange eventuell säkerhetsnyckel för det trådlösa nätverket

Om det trådlösa nätverket är skyddat kan du klicka på nätverksnamnet i listan och ange säkerhetsnyckeln. Om du får problem med att ansluta till det trådlösa nätverket under installationen av Windows kan du hoppa över det här steget och istället ansluta till nätverket inifrån Windows 7 när installationen är klar. Då har du även tillgång till felsökningsfunktioner

Steg 42: Välj en nätverksplats

Om installationsprogrammet upptäcker att datorn är ansluten till ett nätverk (antingen via nätverkskabel eller trådlös anslutning) så visas nu en dialogruta där du måste ange typ av nätverk. Genom att ange vilken typ av nätverk som datorn är ansluten till ställs många säkerhetsinställningar in automatiskt. Under installationen kan du välja mellan tre olika typer av nätverk:

 • Välj Hemnätverk om datorn är ansluten till ett hemnätverk eller om du känner och litar på de personer som är anslutna till nätverket. Om du väljer det här alternativet aktiveras nätverksidentifiering (Network discovery), vilket gör det möjligt att se andra datorer och enheter i nätverket och gör din dator synlig för andra användare i nätverket. Datorer i ett hemnätverk kan även ansluta till en hemgrupp.
 • Välj Arbetsplatsnätverk om datorn är ansluten till ett mindre kontorsnätverk eller ett annat arbetsplatsnätverk. Funktionen Nätverksidentifiering (Network discovery), som gör det möjligt att se andra datorer och enheter i nätverket, aktiveras då som standard. Om du gör det kan även andra användare i nätverket se din dator. Till skillnad mot hemnätverk kan du dock inte skapa eller gå med i en hemgrupp.
 • Välj Offentligt nätverk om datorn är ansluten till ett nätverk på en offentlig plats (exempelvis café eller flygplats). Om du väljer det här alternativet är din dator inte synlig för andra datorer i nätverket (Network discovery är inaktiverat) och skyddet mot skadlig kod från Internet är förhöjt. Du kan inte skapa eller gå med i hemgrupper om du är ansluten till ett offentligt nätverk. Du bör även välja det här alternativet om du är direktuppkopplad mot Internet utan att använda en router eller om du använder en mobil bredbandsanslutning (3G).

Observera att det även finns en fjärde typ av nätverk – domännätverk – som använd för datorer som är anslutna till större arbetsplatsnätverk. Du kan dock inte välja inställningen Domännätverk utan den fås automatiskt när du ansluter din dator till en datordomän. Därefter styrs dessa inställningar av systemadministratören för domänen (oftast IT-avdelningen).

Om du ansluter till olika nätverk på olika platser (exempelvis hemma, på jobbet, på caféer) så kan den här funktionen hjälpa dig att ställa in lämpliga säkerhetsinställningar automatiskt. (Observera att dialogrutan Markera datorns aktuella plats visas varje gång du ansluter till ett nytt nätverk).

Steg 43: Vänta medan datorn ansluts till nätverket

När du valt en nätverkstyp ovan ansluts datorn till nätverket. Du behöver inte göra någonting förutom att vänta tills åtgärden är klar.

Steg 44: Gå med i en hemgrupp

Om du i föregående dialogruta valde inställningen Hemnätverk så söker installationsprogrammet i nätverket efter en hemgrupp. Beroende på resultatet av den här sökningen så görs följande:

Om ingen hemgrupp hittas så skapas en hemgrupp automatiskt. Ett automatgenererat lösenord skapas för hemgruppen men inga bibliotek på datorn delas ut.

Om en hemgrupp hittas så visas en dialogruta där du kan välja att ansluta din dator till hemgruppen. Om du vill ansluta till hemgruppen behöver du lösenordet för hemgruppen. Du kan få lösenordet från den person som skapade hemgruppen.

I dialogrutan nedan har en hemgrupp hittats i hemnätverket och användaren har möjlighet att ange lösenordet och välja vilka bibliotek han eller hon vill dela med de andra användarna i hemgruppen.

Steg 45: Vänta medan inställningarna anges och installationen slutförs

Det var alla inställningar som du behövde ange. Vänta medan installationen slutförs

Steg 46: Logga in till Windows

För att logga in måste du ange lösenordet som du skapade tidigare under installationen.

Steg 47: Vänta medan välkomstmeddelandet visas

Vänta medan meddelandet Välkommen till Windows visas.

Steg 48: Vänta medan Windows-skrivbordet förbereds

Vänta medan Windows förbereder ditt skrivbord för första gången.

 

Installationen är klar!

Därmed är installationen av Windows 7 klar och du kan börja använda din Windows 7-dator.

2 responses to “Guide: Uppgradera från Windows Vista till Windows 7”

 1. Sven-Anders Arthursson

  Min uppgradering har från Vista till Win7 har nu pågått i c:a 21 timmar!!! Den har kommit till
  90% (209566 av 236168) av ”Filer, inställningar och program hämtas in”.
  Det är en nyinköpt Acer Extensa 7630 (091113), som jag endast installerat Office Hem- o Studendvers. på. Enl. instr. skulle det ta 2-3 timmar. Kan Norton360 vara orsaken??
  Dessa guider verkar kanon för mig som inte är så van, kommer att hålla koll på dessa under resten av uppgraderingen. Förhoppningsvis så blir den klar under denna vecka:)

 2. abbe

  en HDMI har slutat att funka,vad e felet?

Leave a Reply